Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư – thông tư 21/2019/TT-BXD

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư – thông tư 21/2019/TT-BXD

thong-tu-so-212019ttbxd-ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-nha-chung-cu
Tải về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư – thông tư 21/2019/TT-BXD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *