Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn HCM – Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND

Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn HCM – Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND

quyet-dinh-so-032020qdubnd-thanh-pho-ho-chi-minh-quy-dinh-ve-he-so-dieu-chinh-gia-dat-nam-2020-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh
Tải về Quy định về hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn HCM – Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *