Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Quy định về thu tiền sử dụng đất – Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Quy định về thu tiền sử dụng đất – Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ

nghi-dinh-so-792019ndcp-cua-chinh-phu-sua-doi-dieu-16-nghi-dinh-so-452014ndcp-ngay-15-thang-5-nam-2014-cua-chinh-phu-quy-dinh-ve-thu-tien-su-dung-dat
Tải về Quy định về thu tiền sử dụng đất – Nghị định số 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Điều 16 Nghị định số 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *