Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa – Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa – Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

quyet-dinh-so-602017qdubnd-cua-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-quy-dinh-dien-tich-toi-thieu-duoc-tach-thua
Tải về Quy định diện tích tối thiểu được tách thửa – Quyết định số 60/2017/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *