Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mớỉ Thủ Thiêm, quận 2 – Quyết định 08/2018/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mớỉ Thủ Thiêm, quận 2 – Quyết định 08/2018/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

quyet-dinh-so-082018qdubnd-cua-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-ban-hanh-quy-che-quan-ly-quy-hoach-kien-truc-khu-do-thi-moi-thu-thiem-quan-2
Tải về Quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc Khu đô thị mớỉ Thủ Thiêm, quận 2 – Quyết định 08/2018/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *