Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất – Nghị định 06/2020/NĐ-CP: Sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất – Nghị định 06/2020/NĐ-CP: Sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP

nghi-dinh-062020ndcp-sua-doi-nghi-dinh-472014ndcp-quy-dinh-ve-boi-thuong-ho-tro-tai-dinh-cu-khi-nha-nuoc-thu-hoi-dat
Tải về Quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất – Nghị định 06/2020/NĐ-CP: Sửa đổi Nghị định 47/2014/NĐ-CP

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *