Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị – Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng

Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị – Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng

thong-tu-so-142017ttbxd-ngay-28122017-cua-bo-xay-dung-huong-dan-xac-dinh-va-quan-ly-chi-phi-dich-vu-cong-ich-do-thi
Tải về Hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị – Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *