Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình – Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng

Đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình – Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng

chi-thi-so-02ctbxd-ngay-2062017-cua-bo-xay-dung-ve-viec-doi-moi-tang-cuong-cong-tac-dam-bao-an-toan-lao-dong-trong-thi-cong-xay-dung-cong-trinh
Tải về Đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình – Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *