Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

quyet-dinh-so-970qdbxd-ngay-2192017-cua-bo-truong-bo-xay-dung-ban-hanh-quy-dinh-ve-chi-phi-sat-hach-phuc-vu-cap-chung-chi-hanh-nghe-hoat-dong-xay-dung
Tải về Chi phí sát hạch phục vụ cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng – Quyết định số 970/QĐ-BXD ngày 21/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *