Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Chỉ dẫn kỹ thuật “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng” – Quyết định số 430/QĐ-BXD ngày 16/5/2017

Chỉ dẫn kỹ thuật “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng” – Quyết định số 430/QĐ-BXD ngày 16/5/2017

quyet-dinh-so-430qdbxd-ngay-1652017-ve-viec-ban-hanh-chi-dan-ky-thuat-xi-gang-va-xi-thep-su-dung-lam-vat-lieu-xay-dung
Tải về Chỉ dẫn kỹ thuật “Xỉ gang và xỉ thép sử dụng làm vật liệu xây dựng” – Quyết định số 430/QĐ-BXD ngày 16/5/2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *