Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn HCM – Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn HCM – Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

quyet-dinh-so-222019qdubnd-cua-ubnd-thanh-pho-ho-chi-minh-ve-viec-ban-hanh-bang-gia-nha-o-cong-trinh-vat-kien-truc-xay-dung-moi-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh
Tải về Bảng giá nhà ở, công trình, vật kiến trúc xây dựng mới trên địa bàn HCM – Quyết định số 22/2019/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *