Home / Blog / Văn Bản Pháp Luật Xây Dựng - Nhà Đất / Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn HCM – Quyết định 11/2018/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn HCM – Quyết định 11/2018/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

quyet-dinh-so-112018qdubnd-cua-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ho-chi-minh-ve-viec-ban-hanh-khung-gia-dich-vu-quan-ly-van-hanh-nha-chung-cu-tren-dia-ban-thanh-pho-ho-chi-minh
Tải về Ban hành khung giá dịch vụ quản lý vận hành nhà chung cư trên địa bàn HCM – Quyết định 11/2018/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *